مأموریت و چشم‌انداز شرکت شاراکس کیش 

 ایجاد اشتغال برای جوانان و انتقال تجربیات به نسل آینده.

حضور فعال و مشارکت هر چه بیشتر در پروژه‌های عمرانی شرکت جهت توسعه کشور در زمینه‌های تخصصی آن.

انتقال و استفاده از آخرین تکنولوژی روز در زمینه فعالیت‌های تخصصی شرکت.

توسعه و گسترش همکاری با شرکت‌های تخصصی داخلی و خارجی به طرق مختلف.

توسعه مشارکت شرکت به‌منظور بسترسازی برای رفاه شهروندان و حفاظت از محیط‌زیست.

جذب و اجرای پروژه‌های تخصصی به‌ویژه طراحی و ساخت ساختمان‌ها و تأسیسات ویژه و افزایش توان اقتصادی و تخصصی شرکت.

ارتقای عملی دانش تخصصی صنعت ساختمان کشور با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط فنی و تجاری با صاحبان فناوری در جهان.