معرفی افراد کلیدی

یکی از نقاط قوت شرکت شاراکس کیش استفاده از کادر مجرب در اجرای پروژه‌ها است. در تمامی مشاغل و صنایع نیروی انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد و این گروه با انتخاب و جمع‌آوری افراد متخصص سعی در تقویت حمایت خود داشته است.

دکتر احمدرضا زراعتکار

دکتر احمدرضا زراعتکار

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

دکتری کارآفرینی

سعید سعیدی

سعید سعیدی

مدیر مالی

دکتری مدیریت

محمد امین گلستانی

محمد امین گلستانی

مدیر پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

حسین سعیدی

حسین سعیدی

مدیر تحقیق و توسعه

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

رحیمی

رحیمی

رئیس کارگاه
محمدامین سعیدی‌نژاد

محمدامین سعیدی‌نژاد

عضو هیئت‌مدیره
حمید بختیار نژاد

حمید بختیار نژاد

مدیر مالی کیش
احسان هنرور

احسان هنرور

رئیس امور بازرگانی